Verschil tussen drie-, vier- en vijf-blad scheepsschroeven

Het bladoppervlakte heeft invloed op de weerstand maar ook verplaatsing van het water van de scheepsschroef. Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de eigenschappen van scheepsschroeven met drie-, vier- en vijfbladen.

Drieblad – bladoppervlakte 56%: Hogere snelheden, goedkoper en meer grip bij hogere toerentallen

Vierblad – bladoppervlakte 68%: Accelereert beter, hogere stuwkracht, verbeteren stuurgedrag, beter in balans/rustiger, minder slijtage aan de schroef, minder vibraties, voor zwaardere boten, meer grip bij lagere toerentallen en geschikter bij ruw water.

Vijfblad – bladoppervlakte 86% : Vergelijkbare eigenschappen als vierblad scheepsschroeven. In het bijzonder geschikt bij schepen met trillings-problemen.

Welke materialen/legeringen zijn er?

Mangaan brons

Standaard wordt voor onze scheepsschroeven mangaan brons gebruikt. Dit is de meest gebruikte legering voor scheepsschroeven en is bij beschadigingen goed te repareren. Voor het veelal in zoet water varende schepen is dit een goede optie.

CuNial

CuNial is een legering met een samenstelling van aluminium en brons. Deze legering wordt vaak gebruikt in beroepsvaart, dit omdat het materiaal sterker is. Daarbij is CuNial geschikt voor het varen in zoutwater, dit omdat het materiaal niet kan ontzinken. Ook is het gebruik van CuNial legering noodzakelijk bij Aluminium schepen dit omdat mangaan bronzen schroeven tot 40% zink bevatten. Dit veroorzaakt galvanische problemen, CuNial is zink vrij wat dit probleem voorkomt. De prijs ligt ongeveer 20 tot 25 procent boven de prijs van een standaard mangaan scheepsschroef. Wanneer u een prijs wilt ontvangen voor een CuNial scheepsschroef, neem dan contact met ons op.

Welke problemen er kunnen ontstaan bij de aanschaf van een verkeerde scheepsschroef

Cavitatie

Schroeven kunnen een belangrijke bron van geluid en trillingen aan boord zijn, als gevolg van cavitatie. Als een scheepsschroef met hoge snelheid door het water draait, treedt er aan de voorkant van de schroefbladen drukverlaging op en ontstaan er bellen gevuld met waterdamp. We noemen dit verschijnsel cavitatie. Deze bellen verdwijnen ook weer, alleen ze ontploffen (exploderen) niet, maar ze ploffen in elkaar (imploderen). Dit voortdurend imploderen geeft drukgolven die het hele achterschip kunnen doen trillen en binnenboord geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Door een zo goed mogelijk hydrodynamisch ontwerp kan cavitatie en de hierdoor veroorzaakte schade zo veel mogelijk worden beperkt. Dit ‘beste ontwerp’ is voor iedere combinatie van schip en schroef weer anders.

Resonantie verschijnselen

Resonantieverschijnselen dienen voorkomen te worden, omdat deze trilling in het schip kunnen veroorzaken. Bij de berekening van de schroef houden wij rekening met deze stoorfrequentie. In verband met mogelijke resonantieverschijnselen moet voorkomen worden dat de schroefbladfrequentie overeenkomt met de motorstoorfrequentie. Bij een verkeerde keuze van reductieverhouding en/of aantal bladen van de schroef kunnen er trillingsproblemen ontstaan.

Weet u niet zeker welke scheepsschroef u nodig heeft, neem dan contact op en laat u adviseren. 

Met jarenlange ervaring zijn wij de expert op het gebied van scheepsschroeven, boegschroeven. Wij verkopen en repareren sinds 1980.

Hulp nodig?